BOV information

Göran Larson har beslutat att avsäga sig sitt uppdrag i BOV.

Styrelsen i samarbete med BOV har, enligt bestämmelserna, fylld hans plats med en annan föreningsmedlem fram till årsmötet i juni 2020.

Det är Magnus Åström i nummer 34 som har tackat ja till jobbet. Resten av BOV är mycket glada för att han accepterade och hoppas att han kan tänka sig att fortsätta även efter årsmötet i Juni.