Viktig påminnelse!

Styrelsen och BOV vill gärna påminna alla om vår Områdesvårdspolicy.

Sly och träd på allmänningen som är under 40 cm i omkrets mätt 1 meter från marken får man fälla utan att fråga BOV om lov, om man följer reglerna i Områdesvårdspolicyn.

ALLA träd över 40 cm i omkrets kräver tillstånd från BOV innan de fälls! Inga undantag!

Vi har dessa regler för att skydda området och för att Styrelsen och BOV på bästa sätt kan planera vården av området, och vi ber alla medlemmar respektera detta!

/Styrelsen & BOV