Påminnelse

Hej alla

Styrelsen vill gärna påminna alla om, att se till att deras diken är fri från sly och annan växtlighet.

Dessutom påminner vi om, att om du har träd eller buskar på tomten som växer ut över tomtgränsen och in i diket eller ut på vägen, då måste du se till att klippa ner det. Diket måste vara fritt, och över vägen måste det vara fritt upp till 4,5 meters höjd för att sopbilar och liknande skall kunna ta sig fram.

Hälsningar,
Styrelsen