Sommarvattnet

Hej alla

Enligt Pumphusmästare Kjell Ekström kommer sommarvattnet i år att stängas av söndag den 18 oktober fr o m kl 09:00.

Kom ihåg att låta alla kranar vara öppna, både huvudkranen och övriga tappkranar, för att i störst möjliga mån undvika köldskador.

Om ni behöver vatten EFTER 18 oktober, t ex till att tvätta blommorna och vattna bilen, så tappa gärna upp det senast lördag den 17 oktober.

Hälsningar,
Styrelsen