Extra årsstämma

Hej alla medlemmar

Här kommer en kort genomgång av årsmötet den 23 september. Det officiella referatet kommer senare, mer om det i slutet av texten.

Vi hade 4 frågor på dagordningen:

Fråga 1 – Ny ansvarig för tömning av utedasset vid badstranden då Jörgen Wihlborg önskade att någon annan kunde ta över då han har gjort det i väldig lång tid.

Lars Bohlin i # 19 tog på sig jobbet för ett år. Därutöver kommer Allan Scharf tillsammans med Jan Gisslén att renovera taket på utedasset, eventuellt med hjälp från andra medlemmar.

Fråga 2 – Midsommarkoncept framöver.

Stämman enades om styrelsens förslag på en festkommitté på 3 personer, och valberedning får i uppdrag att sätta i ordning en grupp för 2018.

Fråga 3 – Sommarvatten och filter.

Stämman enades om styrelsens förslag om att filtarna skall kopplas bort och att pengar skall sättas av i vattenfonden till renovering av ledningsnätet i området som är i dåligt skick.

Fråga 4 – Fällning eller inte av de markerade träden i området runt badstranden.

I stället för styrelsens förslag om en öppen omröstning om alla eller inga träd skulle fällas, blev det av stämman begärt sluten omröstning. Styrelsen hade förberett röstningssedlar, och då dessa även var utformade så att man kunde rösta om varje träd för sig, beslutade stämman att det skulle röstas slutet om varje träd.

Stämman begärde också att beslutstidpunkten skulle skjutas lite så att även de medlemmar som inte närvarade personligt eller via fullmakt kunde få möjlighet för att rösta.

Det beslutades att sätta sista datum för att rösta till måndagen den 9 oktober. Rösträknarna, Wes Denbaum och undertecknade, Johnny Jörgensen, kommer sedan under helgen därefter att räkna upp rösterna träd för träd och offentliggöra resultatet via referatet som mötets sekreterare, Leif Öhman, kommer färdigställa senast 14 dagar efter rösträkningen, det vill säga senast 29 oktober.

Referatet skickas med mejl och brev som vanligt, och kommer även göras offentlig på hemsidan.

Många medlemmar har redan röstat på mötet, och andra har fått röstningssedel som fyllas i och lämnas senast 9 oktober.

Om du inte var med på mötet och inte har röstat via fullmakt, har du ännu möjlighet för att göra det. Röstningssedeln har skickats ut till alla medlemmar – även de som redan fått och/eller lämnat in – och den kan skrivas ut, fyllas i och lämnas till Johnny Jörgensen i nummer 36 antingen personligt eller i brevlådan.

För att säkra att allt går rätt för sig, så måste vi veta vem som har röstat. Om du inte bryr dig om anonymitet, kan du helt enkelt skriva namn på sedeln. Om du vill att din röst skall vara anonym, då vikar du ihop din sedel och lägger den i ett kuvert och skriver namn på kuvertet i stället. Då kommer vi att registrera att du har röstat, men ta ut sedeln och blanda den anonymt med de andra rösterna.

Styrelsen tackar för ett trevligt möte i god och konstruktiv anda.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen genom Johnny Jörgensen