Protokoll klara!

Hej alla! Äntligen fick vi 2020s årsmöte avvecklat. Protokollen finns nu upplagda här på hemsidan. Du hittar dem under respektive förenings menypunkt i menyn ovan. Samtidig vill vi gärna, för god ordnings skull, påminna lite om områdets regler: Hastigheten är Läs mer…

Corona nytt!

Trista nyheter! På grund av Coronaläget har styrelsen beslutat att vi tyvärr måste ställa in vårens städdag för att på bästa vis följa senaste föreskrifterna från Folkhälsomyndigheterna: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202012/ Det betyder såklart inte att folk behöver sitta helt sysslolösa lördagen den Läs mer…