Medlemsmotion – Området runt västra bryggan 2

En motion inkom till BOV från en medlem 2019-11-13 om att få ta ner den stora björken som står precis vid västra bryggan. Detta för att förbättra utsikten till västra bryggan och därmed bättre kunna hålla koll på oinbjudna gäster som från tid till annan hemsöker bryggan för att stjäla båtmotorer och liknande.

BOV beslöt på sitt möte 2020-01-25 att avvakta med beslut om huruvida det är behövligt och önskvärd att ta ner björken tills dess att tidigare beslut om avverkning av träd i området har effektuerats och man har sett effekten av detta. Dessutom skall området även rensas för sly först.

UPPDATERING: Vid möte 2021-09-05 var området rensat. BOV tittade över önskemålet igen och beslöt att björken skulle få stå kvar.