På uppdrag av styrelsen – Utsiktsplatsen

Styrelsen har bett BOV om att utarbeta en plan för området nedanför utsiktsplatsen så att vi i enlighet med tidigare årsmötesbeslut kan få en bättre utsikt därifrån.

Det är ingen liten uppgift, men BOV har påbörjat planeringen och kommer – i samarbeta med berörda tomtägare – fortsätta med denna under våren och sommaren.