Problem med dåligt tryck på sommarvattnet (västra slingan)?

Hej!

Kjell här, sommarvattenansvarig. Vi startade västra slingans sommarvatten med att, precis som förra året, ha filtret inkopplat. Men i år har sannolikt filtret ”havererat” på något sätt och släppt ifrån sig både små svarta kolfiltergranulat och sand ut i västra slingans stamnät. Dessa kolfiltergranulat och sandkornen har orsakat ”proppar” hos några tomtägare och eventuellt också satt igen en del tomtägares egna filter vid tomtgräns och ev också orsakat proppar inne på några tomter i slangar, kopplingar, spridare och kranar.

Det bästa man kan göra för att få bort ev stopp/ proppar är att montera bort vattenkranarna man har sittande på det första och sista tappstället efter tomtgränsanslutningen – detta gäller de som har lite modernare kranar som har ett metallfilter i sig. Öppna också upp andra tappställen på tomten genom att ta bort trädgårdsslangar och tappkranar så att vattnet kan flöda fritt utan att några filter, sprutmunstycken o dylikheter stoppar kolfiltergranulaten och sandkornen från att komma ut ur rören.

OBS! Man kan också behöva rensa/ ”backspola” de borttagna kranarna, sprutmunstycken etc från kolfiltergranulat och sandkorn innan man monterar tillbaka dem.

DEN VIKTIGA POÄNGEN MED ATT MONTERA BORT KRANAR OCH SPRUTMUNSTYCKEN OCH LIKNANDE ÄR ATT VATTNET, KOLFILTERGRANULATEN OCH SANDKORNEN (PROPPEN) SKA FÅ ”FRI LEJD” OCH LÖSAS UPP/ SLÄPPA.

Behöver du hjälp med ovanstående, att åtgärda dåligt tryck/ lösa en propp/ ta bort kranen vid första tappstället inne på tomten kan du sms:a mig Kjell på 070 453 65 47 så försöker jag avhjälpa problemet så snart jag får tid och om jag förmår,

Sms:a mig gärna om ni har problem med trycket oavsett om ni klarar av problemet själva eller behöver hjälp.

Ange Förnamn Efternamn och adress i sms:et.

Beklagar olägenheten detta filterhaveri orsakat.

Tack för hjälpen!

Med vänliga hälsningar

Kjell

070 453 65 47