Medlemsmotion – Området runt västra bryggan

En motion inkom till BOV från Vashattens bryggförening 2019-08-11 om att få ta ner en del träd mellan stigen ner till bryggan/tomt 50 och strandkanten. Detta för att förbättra utsikten till västra bryggan och därmed bättre kunna hålla koll på oinbjudna gäster som från tid till annan hemsöker bryggan för att stjäla båtmotorer och liknande.

BOV godkände på sitt möte 2017-09-22 att de markerade träd – med undantag av två – kunde fällas som önskat. BOV krävade dessutom att det skulle slås i ecopluggar i de fällda träd för att undvika oönskat slybildning.

Därutöver förväntar BOV sig att bryggföreningen håller det berörda området fri från sly för att ytterligare förbättra utsikten.

BOV har varit i kontakt med berörda tomtägare från tomt 50 som inga invändningar hade emot trädfällningarna.

Beslutet effektuerades av Berndt Larsson från Turinge macken i februari 2020.