Hälsning från pumphuset

Hej alla glada tomtägare!

Nu är Björnnässtrands sommarvattenanläggning avstängd.

Det innebär…

1) …Att huvudkranen vid er tomtgräns är öppen.
OBS! Huvudkranen vid tomtgräns SKA VARA ÖPPEN fram till våren 2019 när vi sätter igång sommarvattenanläggningen igen.

2) …Att du som tomtägare har ett eget ansvar för att öppna dina kranar inne på din tomt.
OBS! Om man inte öppnar sina kranar riskerar man att kranar och ledningar fryser sönder i vinter.

Med vänliga hälsningar
Kjell & Kaj