Medlemsregistret

”We have updated our privacy policy”!

Som en medlem gjorde uppmärksam på vid årsmötet så fanns det en mening i vår GDPR text på baksidan av medlemsblanketten som kunde tolkas på två sätt, vilket vi i styrelsen tyvärr inte hade tänkt på.

Vi har därför diskuterat igenom saken igen och helt enkelt beslutat att ta bort den dubbeltydiga meningen.

Det begränsar såklart inte den enskilda medlems lagstadgade rätt enligt GDPR till att få skyddat sin personliga information.

Den uppdaterade texten finns här på hemsidan under Allmänt | Medlemsregister | Regler för medlemsregistret.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen