Vägbom?

Den senaste tiden har det vid minst två olika tillfällen varit stölder från hus inom tomtområdet. Dessutom har man sett både misstänkta bilar och personer på området som inte har här att göra.

Det har gjort en del medlemmar oroliga, och vid årsstämman kom det in ett förslag om att vi skulle titta på möjligheten av att sätta upp en vägbom vid infarten till området.

Styrelsen tittade på olika lösningar och var positiva till förslaget. Vi är övertygade om att det finns bra lösningar som kan passa oss och till och med inte behöva kosta skjortan. Det blev beslutat att låta motionsställarna ta initiativet till att utarbeta ett förslag inkl. budget till nästa årsmöte.

Det är en del som man måste ta med i beräkningarna, dels att föreningen förmodligen kommer att bli av med sitt vägbidrag om man sätter upp en bom (bidraget är ett litet men en välkommet tillskott till ekonomin), och dels att det ju finns en till väg genom skogen till Taxinge som man också måste titta på.

Vi i styrelsen hoppas att vägbom-gruppen jobbar på med att göra en bra presentation och stödjer dem med hjälp om så behövs. arbetsgruppen består av Bitte & Thomas Gustafsson (tomt 39), Iréne Krohn & LG Carlsson (tomt 40) och Jan Olov & Maj Gyllhem (tomt 25).

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Observera: Bilden ovan är såklart Photoshoppad. Om vi kommer få en vägbom i området, då är det inte nödvändigtvis säkert att den kommer se ut som på bilden eller ligga på precis den platsen som bilden anger.