Farthinder nytt!

Som bekant har vi nu i två år testat med lösa farthinder vid badstranden, och det verkar som att folk tycker det har varit bra. Det har inkommit flera önskemål, både till årsmötet och till styrelsen om farthinder på ytterligare några ställen.

De lösa hindren är dock väldigt dyra och kräver tid och arbete att lägga ut och plocka bort. Därutöver körs de lätt sönder av lastbilar och sopbilar (speciellt om man fått fel typ av hinder som vi hade förra sommaren).

Styrelsen har titta på kostnaderna för att etablera fasta hinder och fått ett bra erbjudande från Svevia som gör att vi till en ytterst rimlig kostnad kan tillgodose alla önskemål som tills nu har kommit in till os om hinder. Svevia har försäkrat oss om att fasta hinder inte skall vara något hinder för att ploga vägen till vinter. Vi ser därför ingen orsak till att inte ta emot erbjudandet och Svevia kommer redan under hösten att ”installera” de fasta hindren.

De fasta hindren kommer se ut ungefär så här (klicka på bilden för större upplösning):

Och de kommer enligt medlemmarnas önskemål att placeras så här (klicka på bilden för större upplösning):

UPPDATERING, 2019-11-16:

Vid närmare eftertanke, och efter samråd med flera medlemmar, har styrelsen kommit fram till att det inte är någon bra idé att placera permanenta farthinder i upp- eller nedförsbacke. Det är därför nu tanken att hindret vid västra slingan, respektive det i backen precis vid infarten till området, inte skall vara permanenta. Här kommer vi att använda oss av de existerande lösa hinder som kommer läggas ut till sommarsäsongen. De två planerade hinder precis utanför området kommer i stället att bli ett på planaste delen av vägsträckan.

UPPDATERING 2, 2020-03-07:

Det är möjligt att även det planerade hindret mellan tomt 15 och tomt 22 får bli ”sommarhinder” då även det ligger i en backe.

UPPDATERING 3, 2020-04-09:

Vi kommer även att lägga ett fast farthinder utanför område vid brevlådorna.

UPPDATERING 4, 2020-06-01:

De fem fasta farthindren är nu installerade av Svevia. Observera att hastigheten numera är 30 km/t redan från brevlådorna utanför området.