Bryggorna

Efter en lång och delvis segdragen process beviljade Länsstyrelsen och Nykvarns kommun dispens och bygglov för upp till 3 bryggor inom området. Två av dessa är anlagda för närvarande.

Den västra bryggan är en s.k flytbrygga och den östra bryggan är pålad.

För att administrera de två bryggor som nu finns på plats har det bildats två från varandra och från Tomtägareföreningen fristående föreningar, Vashattens Båtklubb (västra bryggan) och Östra Bryggföreningen.

Om du behöver båtplats, kontaktar du ansvariga för respektive förening.

Inlägg som berör bryggorna