Styrelse, revisorer, valberedning och övriga förtroendevalda

Björnnässtrands tomtägareförening – Förtroendevalda

Nedanstående personer är valda av årsmötena under 2023 eller utsedda av styrelsen och inom grupper, valda för verksamhetsåret 2023 – 2024:

Styrelse

Ordförande    Leif Öhman                           Tomt 18

Kassör            Magdalena Patrón                Tomt 6

Sekreterare     Väljs vid styrelsemötena

Ledamot        Lars Bohlin                           Tomt 19

Ledamot        Kjell Ekström                        Tomt 12

Ledamot        Bengt Nilsson                       Tomt 45

Ledamot        Tanel Roots                          Tomt 15

Suppleant      Maria Letzén                        Tomt 21

Suppleant      Birgitta Åberg                       Tomt 13

Revisorer

Revisor           Henric Dahlqvist                   Tomt 32

Revisor           Göran Larson                        Tomt 52

Suppleant      Ulrika Jakobson                    Tomt 46

Valberedning

Sammankallande Tomas Hedberg               Tomt 38

                      Jan-Olof Gyllhem                  Tomt 25

                      Eva Sparre                            Tomt 26

BOV-gruppen

Sammankallande Jan Gisslén                      Tomt 30

                      Lars Bohlin                           Tomt 19

                      Lars Göran Carlsson              Tomt 40

                      Allan Scharf                          Tomt 5

                      Magnus Åström                    Tomt 34

Övriga

Hemsidan       Kjell Ekström                        Tomt 12

Pumphus       Kjell Ekström                        Tomt 12

Badstranden   Lars Bohlin                           Tomt 19

Grannsamverkan Andreas Glatkow              Tomt 31

”                    Thomas Gustavsson              Tomt 39

Kontaktinformation finns i medlemsregistret under flik ”Allmänt” / ”Medlemsregister” / ”Adresslista”