2012

Härunder hittar du referat från Vägsamfällighetens årsstämma 2012.

Ämnen som diskuterades var:

  • Gemensam styrelse för Tomtägareföreningen och Vägsamfälligheten
  • Vägbeläggning
  • Valberedning

Ny styrelse efter mötet: Göran Larson (ordförande), Jan Gisslén (kassör), Mariana Ramberg (sekreterare), Jörgen Wihlbom (vägfogde), Jan-Olof Ramberg (vägfogde), Mats Öhman, Christer Nilsson och Allan Scharf.