2016

Härunder hittar du referat och bilagor från Vägsamfällighetens årsstämma 2016.

Ämnen som diskuterades var:

  • Andelstal
  • Farthinder
  • Utökat dispositionsbelopp till ordförande och kassör

Ny styrelse efter mötet: Helene Magnusson (ordförande), Jan Gisslén (kassör), Thomas Gustafsson, Majlis Gyllhem, Gunnar Östlund, Göran Persson, Johnny Jørgensen, Maria Rundberg och Christian Nilsson.