2018

Härunder hittar du kallelse, dagordning och bilagor till Tomtägareföreningens årsstämma 2018.

Dessutom hittar du protokollet från årsmötet och budget för 2018-2019 som är reviderat enligt årsmötets önskemål.

Vänliga hälsningar, Styrelsen