2015

Härunder hittar du referat och bilagor från Tomtägareföreningens årsstämma 2015.

Ämnen som diskuterades var:

  • Trädfällning
  • Vattenfonden
  • Pumphuset

Ny styrelse efter mötet: Helene Magnusson (ordförande), Jan Gisslén (kassör), Hans-Åke Öström, Thomas Gustafsson, Tomas Hedberg, Gunnar Östlund, Göran Persson, Majlis Gyllhem och Leif Öhman.