2015

Härunder hittar du referat och bilagor från Vägsamfällighetens årsstämma 2015.

Ämnen som diskuterades var:

  • Vinterunderhåll
  • Vägförbättringar
  • Engångsavgift till finansiering av vägbeläggningen
  • Andelstal

Ny styrelse efter mötet: Helene Magnusson (ordförande), Jan Gisslén (kassör), Hans-Åke Öström (sekreterare), Göran Persson (vägfogde), Thomas Gustafsson, Tomas Hedberg, Gunnar Östlund, Majlis Gyllhem och Christian Nilsson.