Flytta in och flytta ut

Som tomtägare i Björnnässtrand har du skyldighet att vara medlem i BÅDE Björnässtrand tomtägareförening OCH Björnnäs Vägsamfällighet.

Om du äger tomt utanför tomtområdet längs med vägen som administreras av Björnnäs Vägsamfällighet, har du skyldighet att vara medlem i vägsamfälligheten, men du behöver inte vara medlem av tomtägareföreningen. Det rör sig om vägen som går från korset med lilla Björnnässtrands-skylten (Stensätravägen) till och med tomtområdet.

Det är viktigt för ditt medlemskap att du anmäler till styrelsen om du:

  • Har köpt hus eller tomt i Björnnässtrands tomtområde eller längs Björnnäs vägsamfällighets väg.
  • Ändrar folkbokföringsadress
  • Ändrar kontaktinformation (postadress, telefonnummer eller mejladress)
  • Säljer ditt hus eller tomt i Björnnässtrands tomtområde eller längs Björnnäs vägsamfällighets väg.