2013

Härunder hittar du referat från Tomtägareföreningens årsstämma 2013.

Ämnen som diskuterades var:e

  • Gemensam styrelse för Tomtägareföreningen och Vägsamfälligheten
  • Ändring av stadgarna
  • Sommarvattnet
  • Kommunalt vatten och avlopp
  • Midsommar

Ny styrelse efter mötet: Göran Larson (ordförande), Irene Jogander (kassör), Helene Magnusson (sekreterare), Tomas Hedberg, Mats Öhman, Jörgen Wihlborg, Jan-Olof Ramberg, Hans-Åke Öström, Allan Scharf och Leif Öhman.