2013 Extra stämma

Härunder hittar du referat från Tomtägareföreningens extra årsstämma i april 2013.

Ämnen som diskuterades var:

  • Gemensam styrelse för Tomtägareföreningen och Vägsamfälligheten
  • Ändring i stadgarna