2012

Härunder hittar du referat från Tomtägareföreningens årsstämma 2012.

Ämnen som diskuterades var:

  • Gemensam styrelse för Tomtägareföreningen och Vägsamfälligheten
  • Vattenfonden
  • Pumphuset och filter
  • Vindkraftverk i Taxinge
  • Trädfällningspolicyn
  • Estetiska rådet
  • Demokrati i styrelsen
  • Beläggning av vägen i backen
  • Golfturnering
  • Brand i området

Ny styrelse efter mötet: Göran Larson (ordförande), Irene Jogander (kassör), Helene Magnusson (sekreterare), Tomas Hedberg, Mats Öhman, Leif Öhman och Veronica Ehrengren.