Tomtägareföreningen

I mars 1959 lämnade Stockholms Egnahem AB in en ansökan om att få stycka av 50 st fritidstomter inom fastigheten Björnnäs 1:2. Hela området var på 22 557 hektar varav inmätta tomter utgjorde 11 217 hektar.

Den 31 december 1960 beviljade lantmäteriet i Södertälje ansökan varefter tomterna utannonserades till försäljning.

Vid ett möte i godtemplarlokalen i Nykvarn den 8 april 1962 bildades Björnnässtrands tomtägareförening.

Föreningen är ideell och behöver därför inte deklarera för inkomst.

Augusti 1964 övertog Tomtägareföreningen, från Stockholms Läns Egnahem AB, rätten att förvalta allmänna platser inom området samt att sköta vattenverket med tillhörande ledningar till resp. tomtgräns.