Årsstämmor

Hej alla medlemmar

Visserligen är Corona-pandemin inte över än, men vi i Styrelsen bedömer att det är rimligt säkert att hålla årsmöte igen om vi håller oss utomhus på badstranden, där det är frisk luft och plats att hålla behörigt avstånd.

Och sen hoppas styrelsen att det som förra gången är möjligt att hålla nere deltagandet genom att det i största möjliga mån bara kommer en representant för varje tomt.

Årsmötena kommer hållas:

Lördagen den 19 juni klockan 10.00
På Björnnässtrands badstrand

Vi börjar som vanligt med Vägsamfälligheten, och efter en kort fikapaus fortsätter vi med Tomtägareföreningen.

Bilagorna finns under respektive förenings menypunkter ovan.

Välkomna önskar styrelsen