Planerat arbete – Fällning av två träd längs östra strandpromenaden

BOV beslöt på sitt möte den 5 september 2021 att ta bort två träd på östra strandpromenaden på önskemål av Lars Bohlin. Dessa träd var skruttiga, och fällning kommer bättra villkoren för två ekar som står bredvid dem. Beslut exekverat Läs mer…

Planerat arbete – Fällning av sex träd på berget bakom tomt 30/32/34

BOV beslöt på sitt möte den 5 september 2021 att ta bort sex träd på berget bakom tomt 30/32/34 på önskemål av Magnus Åström. Två av dessa träd var döda, och de övriga bedömde BOV borde tas bort för områdets Läs mer…