Medlemsmotion – Området runt västra bryggan

En motion inkom till BOV från Vashattens bryggförening 2019-08-11 om att få ta ner en del träd mellan stigen ner till bryggan/tomt 50 och strandkanten. Detta för att förbättra utsikten till västra bryggan och därmed bättre kunna hålla koll på Läs mer…

Medlemsmotion – Västra strandpromenaden

Under diskussionen med Wes Denbaum, tomt 48 om trädfällningen vid västra strandpromenaden bad Des dessutom BOV om tillstånd till att ta bort en ful och misshandlat gran mellan sin tomt och strandpromenaden. BOV godkände detta på plats. Beslutet effektuerades av Läs mer…

Medlemsmotion – Västra strandpromenaden

En medlemsmotion inkom till BOV 2019-07-22 om att få ta ner den stora granen framför tomterna 43 och 45 samt de mindre björkarna nedanför tomt 48. Detta för att främja utsikten till sjön för folk som promenerar längs med stigen. Läs mer…