Planerat arbete – Allmänningen mellan tomt 12 och 14

Kjell Ekström har förnyat sitt önskemål angående att få bort gruppen på 4 björkar på allmänningen mellan tomt 12 och 14. Två av dessa blev fälld av BOV i februari 2020, och Kjell önskar således nu att få bort de Läs mer…