Planerat arbete – Fällning av rutten björk vid västra bryggan

BOV upptäckte på sitt möte 2020-01-25 en björk vid strandkanten till vänster om västra bryggan som var rutten och angripen av insekter. Denna används idag till förtöjning av en jolle tillhörande tomt 29 och är markerat med en ”29” skylt. Läs mer…

På uppdrag av styrelsen – Utsiktsplatsen

Styrelsen har bett BOV om att utarbeta en plan för området nedanför utsiktsplatsen så att vi i enlighet med tidigare årsmötesbeslut kan få en bättre utsikt därifrån. Det är ingen liten uppgift, men BOV har påbörjat planeringen och kommer – Läs mer…

På uppdrag av styrelsen – Allmänningen mellan tomt 12 och 14

Styrelsen har bett BOV om att utarbeta en lösning för den allmänna stigen mellan tomt 12 och 14 på östra slingan. Styrelsen – förstärkt av Göran Larson – har tidigare har försökt medla mellan de berörda tomtägare och komma fram Läs mer…

Medlemsmotion – Området runt västra bryggan 2

En motion inkom till BOV från en medlem 2019-11-13 om att få ta ner den stora björken som står precis vid västra bryggan. Detta för att förbättra utsikten till västra bryggan och därmed bättre kunna hålla koll på oinbjudna gäster Läs mer…

Planerat arbete – Området mellan tomt 16/18 och östra promenadstigen

BOV avser att rensa ut i den urskog av sly som finns mellan tomt 16/18 och den östra promenadstigen. Berörda tomtägare har tillfrågats och godkänd detta. BOV kommer utföra arbetet under våren 2020.   

Säkerhetsregler för motorsågar och röjsågar

BOV diskuterade vid sitt möte 2020-01-25 vilka regler som gäller för arbete med motorsåg och röjsåg på Björnnässtrands allmänna områden: BOV önskar att alla personer som skall fälla träd och sly på allmänna områden med motorsåg eller röjsåg måste använda Läs mer…