Inlägg om Trädfällning

Planerat arbete - Allmänningen mellan tomt 12 och 14

Planerat arbete – Allmänningen mellan tomt 12 och 14

Kjell Ekström har förnyat sitt önskemål angående att få bort gruppen på 4 björkar på allmänningen mellan tomt 12 och 14. Två av dessa blev fälld av BOV i februari 2020, och Kjell önskar således nu att få bort de två andra. BOV beslöt på sitt möte den 13 februari 2022 att ta bort de två björkarna under vintern/våren 2022 ...
Planerat arbete - Området på kullen bredvid båtiläggningsplatsen/Västra strandpromenaden

Planerat arbete – Området på kullen bredvid båtiläggningsplatsen/Västra strandpromenaden

BOV markerade 4 träd som behöver avverkas som del av skogsvården. Två av dessa nere vid vattenkanten - varav det ena har en farlig lutning - och 2 på sidan av kullen. Beslut exekverat av BOV i mars 2022.    ...
Planerat arbete - Östra strandpromenaden

Planerat arbete – Östra strandpromenaden

BOV har sett över strandpromenaden nedan för tomterna 12/14/16. BOV har i sitt arbete med att rensa strandpromenaden inte än kommit till denna sträcka, och det värderades att det behöver göras ett stort jobb med att städa ut sly och mindre träd, både på området från stigen ner mot vattnet och även från stigen upp mot tomterna. BOV kommer planera ...
Planerat arbete - Fällning av två träd längs östra strandpromenaden

Planerat arbete – Fällning av två träd längs östra strandpromenaden

BOV beslöt på sitt möte den 5 september 2021 att ta bort två träd på östra strandpromenaden på önskemål av Lars Bohlin. Dessa träd var skruttiga, och fällning kommer bättra villkoren för två ekar som står bredvid dem. Beslut exekverat av BOV i mars 2022.    ...
Planerat arbete - Fällning av sex träd på berget bakom tomt 30/32/34

Planerat arbete – Fällning av sex träd på berget bakom tomt 30/32/34

BOV beslöt på sitt möte den 5 september 2021 att ta bort sex träd på berget bakom tomt 30/32/34 på önskemål av Magnus Åström. Två av dessa träd var döda, och de övriga bedömde BOV borde tas bort för områdets skuld. Vid ett möte 13 februari 2022 markerade ytterligare nio döda och skadade träd ut som bör tas bort för ...