Planerat arbete – Området på kullen bredvid båtiläggningsplatsen/Västra strandpromenaden

BOV markerade 4 träd som behöver avverkas som del av skogsvården. Två av dessa nere vid vattenkanten – varav det ena har en farlig lutning – och 2 på sidan av kullen.

Beslut exekverat av BOV i mars 2022.