Kallelse till årsstämmor

Hej alla medlemmar

Nu är det tid för årsstämmor i föreningarna.

Datum blir LÖRDAGEN den 15 JUNI klockan 9:00

Platsen blir som förra året Turinge-Taxinge Hembygdsföreninge, Hembygdsgården Smedsbygget, Allévägen 9 A, Nykvarn

OBSERVERA: I år börjar vi redan klockan 9.00 med Vägsamfällighetens möte. Detta är för att lokalen är upptaget av andra från klockan 13.00, och vi vill gärna ha tid att diskutera de saker som skall diskuteras.

Kallelse finns bifogat härunder i PDF-format, och dagsordning och bilagor hittar ni i menyn under Tomtägareföreningen respektive Vägsamfälligheten och menypunkten ”Årsstämma 2019”

Välkomna önskar styrelserna.

Bilagor: