Medlemsmotion – Västra strandpromenaden

En medlemsmotion inkom till BOV 2019-07-22 om att få ta ner den stora granen framför tomterna 43 och 45 samt de mindre björkarna nedanför tomt 48. Detta för att främja utsikten till sjön för folk som promenerar längs med stigen.

BOV godkände på sitt möte 2017-09-22 att granen kunde fällas och att det var ok att rensa ut i björkarna. BOV kontaktade därför berörda tomtägare i nummer 48 och kom fram till en för alla acceptabel kompromiss om vilka björkar som skulle fällas och vilka som skulle få vara kvar.

Beslutet effektuerades av BOV på städdagen hösten 2019.