Planerat arbete – Allmänningen mellan tomt 12 och 14

Kjell Ekström har förnyat sitt önskemål angående att få bort gruppen på 4 björkar på allmänningen mellan tomt 12 och 14. Två av dessa blev fälld av BOV i februari 2020, och Kjell önskar således nu att få bort de Läs mer…

Planerat arbete – Området på kullen bredvid båtiläggningsplatsen/Västra strandpromenaden

BOV markerade 4 träd som behöver avverkas som del av skogsvården. Två av dessa nere vid vattenkanten – varav det ena har en farlig lutning – och 2 på sidan av kullen. Beslut exekverat av BOV i mars 2022.   

Planerat arbete – Östra strandpromenaden

BOV har sett över strandpromenaden nedan för tomterna 12/14/16. BOV har i sitt arbete med att rensa strandpromenaden inte än kommit till denna sträcka, och det värderades att det behöver göras ett stort jobb med att städa ut sly och Läs mer…

Planerat arbete – Fällning av två träd längs östra strandpromenaden

BOV beslöt på sitt möte den 5 september 2021 att ta bort två träd på östra strandpromenaden på önskemål av Lars Bohlin. Dessa träd var skruttiga, och fällning kommer bättra villkoren för två ekar som står bredvid dem. Beslut exekverat Läs mer…

Planerat arbete – Fällning av sex träd på berget bakom tomt 30/32/34

BOV beslöt på sitt möte den 5 september 2021 att ta bort sex träd på berget bakom tomt 30/32/34 på önskemål av Magnus Åström. Två av dessa träd var döda, och de övriga bedömde BOV borde tas bort för områdets Läs mer…

Planerat arbete – Fällning av rutten björk vid västra bryggan

BOV upptäckte på sitt möte 2020-01-25 en björk vid strandkanten till vänster om västra bryggan som var rutten och angripen av insekter. Denna används idag till förtöjning av en jolle tillhörande tomt 29 och är markerat med en ”29” skylt. Läs mer…

På uppdrag av styrelsen – Utsiktsplatsen

Styrelsen har bett BOV om att utarbeta en plan för området nedanför utsiktsplatsen så att vi i enlighet med tidigare årsmötesbeslut kan få en bättre utsikt därifrån. Det är ingen liten uppgift, men BOV har påbörjat planeringen och kommer – Läs mer…

På uppdrag av styrelsen – Allmänningen mellan tomt 12 och 14

Styrelsen har bett BOV om att utarbeta en lösning för den allmänna stigen mellan tomt 12 och 14 på östra slingan. Styrelsen – förstärkt av Göran Larson – har tidigare har försökt medla mellan de berörda tomtägare och komma fram Läs mer…

Medlemsmotion – Området runt västra bryggan 2

En motion inkom till BOV från en medlem 2019-11-13 om att få ta ner den stora björken som står precis vid västra bryggan. Detta för att förbättra utsikten till västra bryggan och därmed bättre kunna hålla koll på oinbjudna gäster Läs mer…

Planerat arbete – Området mellan tomt 16/18 och östra promenadstigen

BOV avser att rensa ut i den urskog av sly som finns mellan tomt 16/18 och den östra promenadstigen. Berörda tomtägare har tillfrågats och godkänd detta. BOV kommer utföra arbetet under våren 2020.   

Säkerhetsregler för motorsågar och röjsågar

BOV diskuterade vid sitt möte 2020-01-25 vilka regler som gäller för arbete med motorsåg och röjsåg på Björnnässtrands allmänna områden: BOV önskar att alla personer som skall fälla träd och sly på allmänna områden med motorsåg eller röjsåg måste använda Läs mer…

Medlemsmotion – Området runt västra bryggan

En motion inkom till BOV från Vashattens bryggförening 2019-08-11 om att få ta ner en del träd mellan stigen ner till bryggan/tomt 50 och strandkanten. Detta för att förbättra utsikten till västra bryggan och därmed bättre kunna hålla koll på Läs mer…

Medlemsmotion – Västra strandpromenaden

Under diskussionen med Wes Denbaum, tomt 48 om trädfällningen vid västra strandpromenaden bad Des dessutom BOV om tillstånd till att ta bort en ful och misshandlat gran mellan sin tomt och strandpromenaden. BOV godkände detta på plats. Beslutet effektuerades av Läs mer…

Medlemsmotion – Västra strandpromenaden

En medlemsmotion inkom till BOV 2019-07-22 om att få ta ner den stora granen framför tomterna 43 och 45 samt de mindre björkarna nedanför tomt 48. Detta för att främja utsikten till sjön för folk som promenerar längs med stigen. Läs mer…