Planerat arbete – Fällning av rutten björk vid västra bryggan

BOV upptäckte på sitt möte 2020-01-25 en björk vid strandkanten till vänster om västra bryggan som var rutten och angripen av insekter. Denna används idag till förtöjning av en jolle tillhörande tomt 29 och är markerat med en ”29” skylt.

Efter konsultation med berörda tomtägare kommer BOV att såga ner björken men lämna en stubbe till förtöjning, på samma sätt som det har gjorts tidigare med ett träd till höger om bryggan.