Protokoll klara!

Hej,

Protokollen från 2022s årsmöten är nu klara och upplagda här på hemsidan. Du hittar dem under respektive förenings menypunkt i menyn ovan.

Det blev en fortsättning efter årsmötena som leder till att styrelserna måste utlysa extra stämmor där det i första hand gäller val av ordförande för respektive förening.

Valberedningen hade, för bägge föreningarna, inte hittat någon ordförandekandidat vid presentationen på respektive årsmöte, deras alternativ var möjligheten att hyra in extern ordförande,
vilket också framgår av valberedningens förslag som finns som bilaga till protokollet.

Väg:
Vid röstning var alternativet att välja Johnny Jörgensen, som på mötet förklarade sig vara beredd att ställa upp som ordförande, eller hyra in extern ordförande.
Kostnaden för alternativet val av extern ordförande erbjöd sig Göran Larson stå för med hänvisning att kostnaden inte skulle drabba föreningen.
Vid rösning segrade alternativet extern ordföranden.

Dagarna efter valet stod det klart att vi inte kunde välja en extern ordförande som inte var namngiven. Valberedningen hade några alternativ på påtänkta personer men ingen var namngiven.
Vidare risken för jäv om någon person i föreningen betalar för den externa ordföranden.

Tomt:
Det var samma läge vid tomtägareföreningens årsmöte, Johnny var beredd att ställa upp mot extern ordförande.
Vid denna omröstning valdes Johnny till ordförande.

Någon dag senare valde Johnny att säga upp sig som ordförande, ett av skälen var att de två föreningarna borde ha samma ordförande.

Ovanstående leder till att vi måste kalla till extra stämmor där åtminstone ordförande måste väljas.
Eftersom ovanstående har lett till en viss turbulens i styrelserna så skall valberedningen ta kontakt med ledamöterna och suppleanterna och se om står kvar på sina poster eller vill avgå.
Det kan leda till att fler val än ordförande behöver ske.

Med tanke på att det är oklart när valberedningen kan ha gått genom läget och hittat lösningar på problemet så kan vi idag inte säga när extrastämmorna kan hållas.

Styrelserna får återkomma när valberedningen har arbetat färdigt och har ett förslag.

Hur som helst önskar vi alla en Glad Midsommar!

Leif Öhman
Sekreterare i Vägsamfälligheten och Tomtägareföreningen