Sommervattenfilter

Hej alla

Kaj har fått lite ny, uppdaterad information från Culligan som bl a levererar vattenfilter. Han har bett mig lägga ut denna ifall det är någon som fortfarande behöver filter på sitt sommarvatten. Med vissa av dessa filter går det efter vad Kaj säger även att göra sommarvattnet drickbart.

Culligan Filterinformation 2018

VH

Johnny Jörgensen