Sommarvattenstarten 2024 blir tyvärr ytterligare någon dag fördröjd… (Del I och del II)

Del II Sommarvattenstarten 2024 blir tyvärr ytterligare någon dag fördröjd… (Imorgon lördag 11 Maj görs ett nytt försök att sätta igång sommarvattnet.) OBS! Undertecknad är väl medveten om att sommarvattnet är mycket viktigt för många tomtägare – så jag gör Läs mer…

Sommarvattnet sätts igång from lördag/ söndag 2023-04-29/30

SOMMARVATTNET SÄSONGEN 2023! Vi planerar sätta igång sommarvattnet from helgen 29/30 april 2023. Samtliga tomtägare ombedes därför fr.o.m. nu STÄNGA alla sina sommarvattenkranar 1) vid tomtgräns OCH 2) inne på den egna tomten senast fredag 2021-04-28.. TIPS! Kontrollera också okulärt, Läs mer…

Öppning av sommarvattnet

VIKTIGT MEDDELANDE TILL BJÖRNNÄSSTRANDS TOMTÄGARE ANGÅENDE SOMMARVATTNET SÄSONGEN 2019! Vi planerar att sätta igång sommarvattnet from lördag/söndag 2019-04-27/28. Samtliga tomtägare ombedes därför from nu STÄNGA alla sina sommarvattenkranar 1) vid tomtgräns OCH 2) inne på den egna tomten. Stäng gärna Läs mer…