Styrelsen

Vid årsmötet 2017 skedde en hel del ändringar i styrelsens sammansättning.

Helene Magnusson valde att gå av som styrelseordförande efter många års styrelsearbete. Hennes plats togs av Johnny Jørgensen (tomt 36) som var med i styrelsen som vanlig ledamot i 2016.

Jan Gisslén sitter kvar som kassör och Göran Persson som ledamot/vägfogde, men Thomas Gustafsson gick av som sekreterare och ny sekreterare blev Leif Öhman som har suttit i styrelsen i många år som suppleant.

Gunnar Östlund, Thomas Gustafsson och Majlis Gyllhem hade alla önskat lämna styrelsen, och nya ledamöter i deras ställe blev Kjell Ekström (tomt 12), Tapani Perttunen (tomt 34) och Philip Bergqvist (tomt 29).

Maria Rundberg sitter kvar som suppleant i både föreningarna och Christian ”Kricken” Nillson som suppleant i Vägsamfälligheten. Ny suppleant i Tomtägareföreningen efter att Leif Öhman har gått in som ledamot blev Allan Helenefors (tomt 20).

Den nya styrelsen tackar de avgående medlemmarna många gånger för bra jobb och önskar dem lycka till!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen