Corona nytt!

Trista nyheter!

På grund av Coronaläget har styrelsen beslutat att vi tyvärr måste ställa in vårens städdag för att på bästa vis följa senaste föreskrifterna från Folkhälsomyndigheterna:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202012/

Det betyder såklart inte att folk behöver sitta helt sysslolösa lördagen den 25 april. Man kan ju t ex passa på att fixa sina diken. Som ni vet, behöver alla diken hållas fria för sly och annan växtlighet, och om man har buskar och träd som står nära vägen, måste man se till att de inte hänger ut över vara sig väg eller diken.

Korvgrillningen får var och en ta hemma på sin egen tomt… 🙂

Nästa fråga är då: Hur kommer det att gå med årsmötena den 13 juni?

Svaret är: Vi vet inte än. Styrelsen vill gärna vänta så länge som möjligt med att ta beslutet om årsmötena skall hållas som vanligt eller senareläggas. Det är mer än två månader till 13 juni, och det känns totalt omöjligt att spå om hur Coronaläget utvecklar sig fram till dess.

Enligt reglerna skall kallelsen ske senast 30 maj, och innan dess måste vi ha taget ett beslut. Vi kommer såklart att meddela alla, både via hemsidan, Facebook och separata e-mails oavsett om årsmötena kommer hållas som planerat eller om de kommer senareläggas.

Stadgarna för både föreningarna säger ju att vi måste hålla årsmötena i juni månad, men läget kan möjligen vara så att det inte är möjligt eller lämpligt att genomföra dem som planerat. Enligt information vi fått från REV (Riksföreningen för enskilda vägar) som bl. a ger juridisk hjälp till föreningar som våra, är det i så fall ok att hålla mötena senare än stadgarna föreskriver, och de skriver att en för sent genomförd stämma fortfarande är korrekt och gällande.

Ett informationsblad från REV är bifogat denna text.

Vi hoppas att alla håller sig friska och krya!

Styrelsen genom Johnny Jörgensen