Midsommar

Som bekant brukar tomtägareföreningen att stå för ett traditionellt midsommarfirande varje år med midsommarstång, lotteri, dans och lekar och mycket, mycket mer.

I år var inget undantag. Men midsommarfirandet i år var ett nytt koncept som var till utvärdering. Igenom många år har det varit så att föreningen har haft ett roterande schema där tio tomter i taget har haft ansvaret för midsommar-arrangemanget. Det har dock ibland varit svårt att få folk att ställa upp, så årsstämman 2016 beslöt att man skulle pröva något nytt: Valberedningen skulle utse en ”Midsommargeneral” som själv skulle vara ansvarig för att samla ihop en festkommitté och stå för hela arrangemanget.

Björnnässtrands första Midsommargeneral var Eva Tholander (tomt 1) som såg till att allt gick rätt till i år. Hon och resten av midsommar-kommittén skall ha stort tack för ett väl utfört arrangemang.

Det visade sig dock att även med det nya konceptet (och löfte om att avgiftsfritt kunna strunta i en städdag) så var det svårt att få ihop personal till kommittén. Styrelsen tycker dessutom att det har visat sig vara ett oerhört stort jobb för EN person att ta på sig hela ansvaret själv. Vi ställde därför förslag på årsstämman 2017 om att vi skulle utvärdera årets midsommar och komma med förslag till ytterligare möjliga koncept. Dessa skall sen presenteras för medlemmarna och vid den extra årsstämman efter höstens städdag kommer vi alla rösta om vilken väg vi skall gå med midsommarfirandet i framtiden.

Kallelse med bilagor till årsstämman kommer skickas ut senast 9 september till alla medlemmar, antingen via mejl eller post.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen