Vägbeläggning

Det har vid en tidigare årsstämma i vägsamfälligheten beslutats att hela vägen inom samfällighetens ansvarsområde skulle beläggas. Sedan dess har beläggningsarbetet pågått i etapper i det mån det har funnits plats i budgeten att göra detta.

De sista obelagda vägsträckningar som nu återstår är hela östra slingan samt sträckan från toppen av backen vid ”badstranden” ner till och med västra slingan. Vägfogde Göran Persson hade räknat på vad det skulle kosta att belägga de sträcken och hamnat på ett belopp runt 250 000 kronor som vi skulle behöva låna, alternativt finansiera med en engångsavgift.

Sedan fick vi dock ett erbjudande vi inte kunde tacka nej till från Svevia som skulle göra beläggningen mycket billigare, och finansieringen kunde rymmas inom föreningens vanliga budget. Göran Persson presenterade detta förslaget på årsstämman 2017 och det beslutades att vi skulle tacka ja till det.

De obelagda sträckorna kommer därför beläggas till hösten. Det kommer att ske i samband med att Kärrs vägförening skall bättra på Stensätravägen mellan Sundsvik Hills och Stensätra gård. Detta är en förutsättning för det låga priset vi har fått.

Vi återkommer med mer information senare på hösten om när detta skall ske och vilka implikationer det eventuellt får för boende vid Björnnässtrand (förmodligen inga).

Vänliga hälsningar,

Styrelsen