Sommarvattnet

Hej alla

Pumphusets ansvariga, Kjell Ekström och Kaj Lindström har bett mig meddela att sommarvattnet snart kommer slås på igen.
De ber alla tomtägare se till att sommarvattenventilen vid tomtgränsen är stängd SENAST lördag den 14 april 2018 kl 12:00.
Medlemmar som inte har möjlighet för att stänga sina ventiler till dess ombedes meddela detta till styrelsen/mig snarast möjligt så att vi kan få någon till att ta hand om det.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen genom Johnny Jörgensen

OBSERVERA: Kom ihåg att sommarvattnet – när det väl släpps på igen – enbart kommer vara GROV-filtrerat. Det är fullt tjänligt till att vattna blommor och spola av bilen, men om ni vill använda det till annat, t ex toaletter, tvättmaskiner etc, BÖR ni införskaffa ett eget filter – All sådan användning sker på eget ansvar!