SOMMARVATTNET ÄR NU IGÅNG I HELA OMRÅDET

SOMMARVATTNET FÖR VÄSTRA SLINGAN OCH ÖSTRA SLINGAN ÄR NU IGÅNG

Björnnässtrands egen elektriker, Matte Öhman, har anlitats för att installera en ny pressostat och undertecknad har monterat en ny kulventil på östra slingans pump-anläggning. Nu håller vi tummarna för att vår gamla sommarvattenanläggning ska fungera felfritt hela sommaren. 👍

/Kjell Ekström, Sommarvattenansvarig

 

Tidigare meddelande:

Vi planerar sätta igång sommarvattnet from 2023-04-29/30.

SAMTLIGA TOMTÄGARE ombedes STÄNGA alla sina sommarvattenkranar 1) vid tomtgräns OCH 2) inne på den egna tomten. (OBS! Stäng av kranarna senast fredag 2023-04-28.).

TIPS! Kontrollera också okulärt, i den mån det går, att era kranar och synliga sommarvattenslangar inne på tomten är hela. I händelse av att kranar/slangar inte är hela är det extra viktigt att kranen vid tomtgräns är STÄNGD.

OBS 1! Det är varje enskild tomtägares ANSVAR att stänga av kranen vid tomtgräns OCH de egna kranarna inne på egen tomt.

OBS 2! Undantagsvis och endast i händelse av att man som tomtägare inte hinner/kan stänga av sina kranar senast fredag 2023-04-28. Meddela detta snarast möjligt till Kjell Ekström via mejl: kjelle.ekstrom@gmail.com

Tack på förhand för gott samarbete!

Vänliga sommarvattenhälsningar
Kjell Ekström