Trädfällning

Den största diskussionspunkten på årsstämman 2017 var frågan om trädfällning. Bakgrunden är att man på tidigare årsstämmor har beslutat att fälla ett antal träd vid och runt ”badplatsen”. En del har fällts, men det är fortfarande ett tiotal som är markerade men inte fällda än.

En motion till årsstämman om att dessa träd skulle fällas mötte kritik då en grupp av mötets deltagare inte ansåg att beslutet om att fällas dessa träd hade skett på korrekt sätt enligt vår gemensamma trädfällningspolicy. Dessutom var det synpunkter på att markeringen av dessa träd inte var tillräckligt tydligt gjort.

För att undvika missförstånd och säkerställa att allt görs på rätt sätt enligt föreningens regler, beslöts det därför att de träd som nu är markerade skulle märkas upp bättre och att vi på den extra årsstämma skulle rösta om vilka som skall fällas.

Styrelsen kommer därför märka upp och numrera alla berörda träd och sammanställa detta i en dokumentation som skall presenteras tillsammans med eventuellt övriga bilagor i god tid innan den extra årsstämman. Markeringen kommer ske i början eller mitten av augusti och kallelse med bilagor kommer skickas ut senast 9 september till alla medlemmar, antingen via mejl eller post.

Styrelsen gör uppmärksam på att frågan rör sig om de träd som redan var markerade för fällning redan förra året. Vi har koll på dessa som det ser ut i nuläget och ber medlemmarna om hjälp genom att inte ändra på detta genom att tillfoga eller ta bort markeringar, då det då kommer uppstå onödig förvirring. Om du har önskemål om andra träd som bör fällas, så kontakta gärna styrelsen senast sista augusti så att vi kan ta med dem i årsstämma-planeringen.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen