Trädfällningsfråga

Hej alla!

Jag fick en fråga igår, och tänkte att jag lika gärna kunde passa på att svara här eftersom det mycket väl kan vara andra som undrar samma sak.

Frågan var: Det har fällts en del träd på ANDRA sidan vägen (mitt emot badplatsen) som inte ingick i omröstningen. Är det något som styrelsen har godkänd?

Till det måste jag svara nej. Det är inte upp till styrelsen att bestämma det. Den marken ägs av Kricken, och det är han som har beslutat att ta ner träden.

Orsaken är att trädens rötter blottades och skadades vid senaste dikning, så det var fara för att träden skulle ramla omkull om det stormar och dra med sig el- och telefonkablar. Därutöver fanns det såklart fara för att de skulle ramla och skada Lasse och Pia Bohlins hus (nummer 19) eller någon oskyldig som bara råkade passera förbi.

Vänliga hälsningar,

Johnny Jörgensen