Planerat arbete – Allmänningen mellan tomt 12 och 14

Kjell Ekström har förnyat sitt önskemål angående att få bort gruppen på 4 björkar på allmänningen mellan tomt 12 och 14. Två av dessa blev fälld av BOV i februari 2020, och Kjell önskar således nu att få bort de Läs mer…

Planerat arbete – Östra strandpromenaden

BOV har sett över strandpromenaden nedan för tomterna 12/14/16. BOV har i sitt arbete med att rensa strandpromenaden inte än kommit till denna sträcka, och det värderades att det behöver göras ett stort jobb med att städa ut sly och Läs mer…

På uppdrag av styrelsen – Utsiktsplatsen

Styrelsen har bett BOV om att utarbeta en plan för området nedanför utsiktsplatsen så att vi i enlighet med tidigare årsmötesbeslut kan få en bättre utsikt därifrån. Det är ingen liten uppgift, men BOV har påbörjat planeringen och kommer – Läs mer…

På uppdrag av styrelsen – Allmänningen mellan tomt 12 och 14

Styrelsen har bett BOV om att utarbeta en lösning för den allmänna stigen mellan tomt 12 och 14 på östra slingan. Styrelsen – förstärkt av Göran Larson – har tidigare har försökt medla mellan de berörda tomtägare och komma fram Läs mer…