Säkerhetsregler för motorsågar och röjsågar

BOV diskuterade vid sitt möte 2020-01-25 vilka regler som gäller för arbete med motorsåg och röjsåg på Björnnässtrands allmänna områden: BOV önskar att alla personer som skall fälla träd och sly på allmänna områden med motorsåg eller röjsåg måste använda Läs mer…